Cregyn gleision ac anemoni (Seasearch - Blaise Bullimore)

Bywyd Gwyllt

Mae clogwyni môr a cheunentydd, gwastadeddau tywodlyd eang a llaid crychdonnog cyfoethog yn ymestyn i lawr o arfordir hardd Sir Benfro i’r dyfnderau islaw, lle maen nhw’n cynnig tirwedd danddwr sy’n cynnal byd cudd o fywyd rhyfeddol y môr.

Mae daeareg amrywiol gwely’r môr, yr amrywiad yn effaith y gwynt, y tonnau a’r cerhyntau llanw, a’r cyfuniad o ddyfroedd cynnes o’r de a dyfroedd oer o’r gogledd, yn uno i gynnig dewis helaeth o gartrefi gwahanol i fywyd morol Sir Benfro, a hynny uwchben y tonnau ac oddi tanynt. Dyma pam y mae cymaint yn arbennig am ACA Sir Benfro Forol.

Gwrachen resog lliwiau gwrywaidd, uwchben cwrel meddal bysedd cochion (Rohan Holt, CloudBase Productions Ltd)
Blue rayed limpets on kelp

Beth sy'n arbennig?

Shanny fish able to change colour-box

Eisiau gwybod beth i'w weld ble?

Grassholm

Mwy o fywyd gwyllt morol