Morlo llwyd (Rohan Holt, CloudBase Productions Ltd)

Croeso i Ardal Cadwraeth Arbennig Sir Benfro Forol

​Yn y fan hon, gallwch ddysgu am ardal forol Sir Benfro, y bywyd morol anhygoel ac amrywiol sy’n byw yma, yr hyn sy’n cael ei wneud i warchod y bywyd gwyllt hwnnw, a’r hyn y gallwch chi ei wneud i helpu gofalu am y safle i’w warchod ar gyfer y dyfodol.

Mae dynodiad Ardal Cadwraeth Arbennig Sir Benfro Forol yn cydnabod bod yr ardal yn un o’r gorau yn Ewrop am ei bywyd gwyllt morol. Ond, yn yr ardal hon hefyd, mae un o’r porthladdoedd prysuraf yn y Deyrnas Unedig. Mae’n bwysig am ei physgodfeydd ac mae’r arfordir anhygoel yn denu nifer fawr o ymwelwyr.

Riff â sbwng ceinciog, anemonïau trwmped melyn a chasgliadau o anifeiliaid (Rohan Holt at CloudBase Productions Ltd)
Location-PMSAC_English

Natur am Byth!
Gwaith adfer rhywogaethau

Prosiect sydd ar waith ar hyn o bryd ac sy’n gweithio gyda Cymdeithas Cadwraeth Forol a Chyfoeth Naturiol Cymru.

Gannet underwater

Codau Morol
Gwaith hamdden forol

Codau ymddygiad i leihau effeithiau ar fywyd gwyllt.

Species cards for exploring and identifying shore species

Pecyn Gweithgareddau Ar Lan Y Môr
Gwaith addysg

Adnoddau sy'n addas i grwpiau.

Seagrass

Morwellt Achub Cefnfor
Gwaith adfer morwellt yn Dale

Y prosiect adfer morwellt graddfa-lawn cyntaf yn y Deyrnas Unedig.

SWEPT award

SWEPT
Gwaith ansawdd dŵr

Prosiect gwyddoniaeth dinasyddion sydd wedi ennill gwobrau. Roedd yn gymorth i godi ymwybyddiaeth ac i gasglu data am ansawdd dŵr.

Pysgod Cregyn Cynaliadwy
Gwaith pysgodfeydd

Fe fu Menter Pysgod Cregyn Cynaliadwy yn Sir Benfro'n profi dulliau ar gyfer lleihau sgil-ddal a physgota anfwriadol.

Y Diweddaraf Am Ein Gwaith
Gwaith rheoli parhaus

Darllenwch yr adroddiadau am gynnydd, i gael y diweddaraf am yr hyn sydd wedi bod ar waith er mwyn gwella Ardal Cadwraeth Arbennig Sir Benfro Forol.