Wystrys Brodorol (Sue Burton)

Prosiect Adfywio Wystrys Brodorol

“Roedd Prosiect Adfywio Wystrys Brodorol Aberdaugleddau – Cam Un (statws presennol ac elfennau ymarferol)” wedi palmantu’r ffordd ar gyfer gwaith adfer Wystrys Brodorol pellach yn Nyfrffordd Aberdaugleddau. Gwnaethpwyd y gwaith yn 2016 ac fe’i hariannwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru. Arweiniwyd y gwaith gan Gymdeithas Pysgotwyr Pysgod Cregyn Gorllewin Cymru a chydlynwyd y gwaith gan y Swyddog ACA.

Ategwyd at y gwaith gan brosiect Seasearch paralel, ar wahân, a ariannwyd gan  Biodiversity Solutions Ltd.

Mae crynodeb o’r adroddiad ar gael a brosiect Seasearch paralel.

Mae’r adroddiad llawn ar gael dan drwydded gan Gyfoeth Naturiol Cymru (holwch Swyddog yr ACA)

Wystrysen frodorol ar y lan (Sue Burton)