Octopws crych (Seasearch - David Kipling)

Prosiectau

Ategir at y gwaith o reoli ACA Sir Benfro Forol a chaiff ei gynorthwyo gan brosiectau sy’n mynd i’r afael â materion penodol, a thrwy godi ymwybyddiaeth am y bywyd morol anhygoel sydd gennym yma.

Seren fôr borffor (John Archer-Thomson)

Natur am Byth!
Gwaith adfer rhywogaethau

Prosiect sydd ar waith ar hyn o bryd ac sy’n gweithio gyda Cymdeithas Cadwraeth Forol a Chyfoeth Naturiol Cymru.

Gannet underwater

Codau Morol
Gwaith hamdden forol

Codau ymddygiad i leihau effeithiau ar fywyd gwyllt.

Seagrass

Morwellt Achub Cefnfor
Gwaith adfer morwellt yn Dale

TY prosiect adfer morwell graddfa-lawn cyntaf yn y Deyrnas Unedig.

SWEPT award

SWEPT
Gwaith ansawdd dŵr

Prosiect gwyddoniaeth dinasyddion sydd wedi ennill gwobrau. Roedd yn gymorth i godi ymwybyddiaeth ac i gasglu data am ansawdd dŵr.

Oyster

Adfywio Wystrys Brodorol

Palmantu'r ffordd ar gyfer adfywio Wystrys Brodorol yn Nyfrffordd Aberdaugleddau

Pysgod Cregyn Cynaliadwy
Gwaith pysgodfeydd

Fe fu Menter Pysgod Cregyn Cynaliadwy yn Sir Benfro'n profi dulliau ar gyfer lleihau sgil-ddal a physgota anfwriadol.